• Altijd persoonlijk contact met een specialist
  • Hét reisbureau voor jouw op maat vakantie
  • Niet gebonden aan vaste vertrekdata
Persoonlijk contact? 010 71 444 53 Stel een vraag Bel me terug

Taal IJsland

Voertaal IJsland
|

Velkomin til Íslands (Welkom op IJsland) De IJslandse taal wordt natuurlijk overal gesproken, maar met Engels kun je gelukkig ook op veel plaatsen terecht. Het IJslands is namelijk een moeilijke taal, maar daarover later meer. Deze taal is door de Vikingen meegebracht. Alhoewel er wel enige buitenlandse invloeden zijn te bespeuren en de klanken in de loop der eeuwen behoorlijk zijn veranderd, zijn het schriftbeeld en verbuigingssysteem als gevolg van de geïsoleerde ligging en het kleine inwonertal nauwelijks veranderd. Hierdoor kan men op IJsland nog zonder veel problemen de originele teksten van de saga’s en de Edda lezen.

Zelfs Oudnoors levert geen al te grote problemen op. Het IJslandse alfabet kent ook nog letters, die in de rest van Europa zijn verdwenen: de ð en de þ. Er zijn geen dialecten op IJsland, maar wel geringe uitspraakverschillen: er zijn kleine verschillen tussen het zogenaamde norðlenska in Noord-IJsland en het sunnlenska in Zuid-IJsland. In Noord-IJsland worden de letters p, t en k ‘harder’ uitgesproken dan in het zuiden, meer zoals de Engelsen dat doen. In Zuid-IJsland worden genoemde letters ‘zachter’ uitgesproken: de p klinkt bijna als een b, de t als een d en de k als een g.

Zuiver

De IJslanders willen hun taal graag zuiver houden en weren daarom zoveel mogelijk vreemde woorden en uitdrukkingen. Wanneer nieuwe begrippen, zoals televisie, trawler, computer en GSM zich aandienen, probeert men hier reeds bestaande woorden, of woorden die hiervan zijn afgeleid, op toe te passen. De eerste bewoners van IJsland waren hier meesters in, getuige de vele originele plaatsnamen voor vulkanische verschijnselen, die in Noorwegen grotendeels onbekend waren. De woorden hraun (lavaveld), laug (warme bron) en hver (hete bron) dateren uit die tijd en betekenden oorspronkelijk ‘bodem’, ‘bad’ en ‘heksenketel’. Enkele voorbeelden van woorden uit het nabije verleden zijn sími (telefoon), útvarp (radio) en þota (straalvliegtuig), die respectievelijk ‘snoer’, ‘verspreiding’ en ‘de snelle vlucht van een vogel’ betekenden. Tölva (computer) komt van tölur (cijfers).
Er is een speciale commissie, die zich met deze materie van de IJslandse taal bezighoudt. Ondanks verwoede pogingen om de taal vrij te houden van ‘vreemde smetten’, zijn er toch – en dan vooral in de spreektaal – verscheidene buitenlandse woorden gemeengoed geworden, zoals hótel (hotel), sigaretta (sigaret), bensín (benzine) en sjoppa (kiosk, van het Engelse ‘shop’), alhoewel ze wel enigszins aan het IJslandse klankstelsel en verbuigingssysteem zijn aangepast. Ook raken veel oude IJslandse woorden in onbruik. Het betreft dan vooral woorden, die met de natuur en het weer te maken hebben (het IJslands is van oorsprong een taal van boeren en vissers). Onderzoekers hebben bij jongeren in de steden een aanzienlijke verarming van de woordenschat geconstateerd. Er zijn dagelijkse korte radioprogramma’s, die erg populair zijn, waarin over de IJslandse taal wordt gediscussieerd en waarin bovenstaande onderwerpen geregeld aan de orde komen.

Moeilijk

De IJslandse taal is een moeilijke taal. Dat komt vooral door de achtervoegsels (in plaats van lidwoorden) en de vele en ingewikkelde verbuigingen. De klinker van de stam van een zelfstandig naamwoord bijvoorbeeld verandert ook vaak. Het woord fjord heeft in het Nederlands slechts twee vormen: fjord en fjorden. In het IJslands zijn de verschillende vormen in het enkelvoud fjörður, fjarðar, firði en fjörð en in het meervoud firðir, fjarða, fjörðum en firði. Bijvoeglijke naamwoorden zijn vaak nog lastiger. Deze richten zich naar het woord waar ze bij horen en kunnen daarom in de mannelijke, vrouwelijke en onzijdige sterke of zwakke vorm staan. Het wordt dan ook extra gewaardeerd als een buitenlander de moeite heeft genomen zich enige woorden eigen te maken. Enkele regels met betrekking tot de uitspraak mogen niet ontbreken.

Onderstaande regels zijn geenszins volledig en dienen alleen als eerste hulp bij het lezen. De beste hulp om je de IJslandse taal eigen te maken, is die van een IJslander zelf. Eventuele accenten op letters geven niet de klemtoon aan, maar duiden op een uitspraakverandering. De klemtoon valt namelijk altijd op de eerste lettergreep.
Klinkers zijn lang als ze worden gevolgd door één enkele medeklinker of een combinatie van de medeklinkers p, t, k en j, r of v (pr, tr, kj enzovoort). In bijna alle andere gevallen is de klinker kort.

a = a (als in pan)
a, gevolgd door ng of nk = au
á = au
e = e (als in melk)
e, gevolgd door ng of nk = ei
é = je
ei en ey = ee
i en y = i (als in vis)
i, gevolgd door ng of nk = ie
í en ý = ie
o = o (als in krom)
ó = oo
ö = eu (als in geur)
u = u (als in mus)
u, gevolgd door ng of nk = oe
ú = oe
æ = aj (als in maïs)
au = eu

De medeklinkers worden als volgt uitgesproken:
ð = th (als in het Engelse them)
þ = th (als in het Engelse thank)
g = g (als in het Engelse go), maar tussen een klinker en een i of u: g = j
v = w
De r wordt in het IJslands uitgesproken als een zogenaamde tongpunt-r (rollende r). De overige medeklinkers worden uitgesproken als in het Nederlands. Hierop is echter ook weer een groot aantal uitzonderingen. De meest voorkomende zijn:
f in het midden van een woord en tussen klinkers = w
nn na een lange klinker (a, o, u enzovoort) = dn
fl en fn = resp. bl en bn
hv aan het begin van een woord = kw
ll = dl
pt = ft
rl = meestal dl
rn = meestal dn

Deze video kan je op weg helpen met de uitspraak van het IJslands.

Tellen

Handige zinnetjes

nul, één, twee, drie núll, einn, tveir, þrír Ik begrijp het niet Ég skil ekki
vier, vijf, zes fjórir, fimm, sex Ik spreek geen IJslands Ég tala ekki íslensku
zeven, acht, negen sjö, átta, níu Spreek jij Engels? Talar þú ensku?
tien, honderd, duizend tíu, hundrað, þúsund Ik kom uit Nederland / België Ég er frá Hollandi / Belgíu
Ik heet … Ég heiti …
Begroeting Hoe heet jij? Hvað heitir þú?
goedendag, goedemorgen, goedemiddag góðan daginn Ik hou van je Ég elska þig
goedenavond gott kvöld Hoe heet dat in het IJslands? Hvað kallast þetta á íslensku?
goede reis góða ferð Wat is dit? Hvað er þetta?
hallo hæ, halló Hoeveel kost dat? Hvað kostar þetta?
tot ziens bless (bless) Mag ik hier kamperen? Má tjalda hér?
Waar is …? Hvar er …?

Handige woorden

ja

Eten

nee nei ontbijt morgunmatur
bedankt takk (fyrir) lunch hádegismatur
geen dank ekkert að þakka diner kvöldmatur
alsjeblieft (bij geven) gjörðu svo vel koffie kaffi
hoor eens … heyrðu … thee te
e-mail tölvupóstur bier bjór
niet ekki wijn vín
en og proost skál
alles allt brood brauð
veel mikið boter smjör
weinig lítið cola kók
hulp hjálp water vatn
telefoon sími soep súpa
mobiele telefoon farsími friet franskar (kartöflur)
taxi leigubíll aardappelen kartöflur
vrij (taxi of wc) laus(t) hotdog pylsa
museum safn vis fiskur
hotel hótel vlees kjöt
jeugdherberg farfuglaheimili saus sósa
camping tjaldstæði salade salat
toilet snyrting zout salt
dames(wc) konur peper pipar
heren(wc) karlar toetje eftirréttur
wc-papier klósettpappír ijs ís
damesverband dömubindi bedankt voor de maaltijd takk fyrir mig
douche sturta Zou ik de rekening mogen krijgen? Gæti ég vinsamlegast fengið reikninginn?
restaurant veitingastaður
café kaffihús

Hulpdiensten

alarmnummer 112 (einn einn tveir)
politie lögreglan
ambulance sjúkrabíll
arts læknir
ziekenhuis sjúkrahús, spítali
apotheek apótek
tandarts tannlæknir
garage bílaverkstæði

Sinds 1996 wordt er jaarlijks op 16 november – de geboortedag van Jónas Hallgrímsson – stilgestaan bij de IJslandse taal tijdens de ‘Dagur Íslenskrar Tungu’.

Jónas Hallgrímsson (16 november 1807 – 26 mei 1845) was een IJslands dichter, auteur en natuurwetenschapper. Hij was een van de stichtende leden van de IJslandse krant Fjölnir, die voor het eerst werd gepubliceerd in Kopenhagen in 1835. Het dagblad werd door Jónas Hallgrímsson en andere nationalistische dichters gebruikt om het nationale gevoel aan te wakkeren bij de IJslandse bevolking in de hoop dat dit zou resulteren in verzet tegen de Deense overheersers.

Jónas Hallgrímsson was een van de meest veelbelovende dichters van IJsland. Hij stierf in 1845 in Kopenhagen na een bloedvergiftiging nadat hij weigerde om te worden opgenomen in het ziekenhuis na een beenbreuk.

Het IJslands is een Noord-Germaanse taal met bijna 330.000 sprekers. Het is de officiële taal van IJsland. De ‘Dag van de IJslandse Taal’ heeft tot doel het IJslands te beschermen. Door het ministerie van cultuur, wetenschap en onderwijs wordt er jaarlijks een prijs – de Jónas Hallgrímsson Award – uitgereikt aan degene die zich heeft ingezet voor het bevorderen en behoud van de IJslandse taal.

Bron: Wereld Feesten Almanak

IJslandreizen

Bekijk hier ons aanbod

Inspiratie

Bekijk hier ons aanbod
regels voor drones in IJsland
IJsland
Regels voor drones op IJsland
Natuurlijk zijn er maar weinig landen ter wereld die zó aantrekkelijk zijn om te vliegen met een drone als IJsland. De buitengewoon mooie natuur, de soms bizarre landschappen nodigen uit tot luchtfotografie en prachtige video-opnames.
Klaar voor vertrek
IJsland
Studiereis IJsland oktober 2016 Idy & Yvonne
Vandaag was het zo ver, we hebben er lang naar uitgekeken en mochten vandaag eindelijk naar IJsland! De vlucht met WOWair verliep voorspoedig en 13:55 uur zetten wij voet op IJslandse bodem. Het weer viel in eerste instantie tegen en onze noorderlicht tour werd geannuleerd maar dat mocht de pret niet drukken. Het werd al snel droog en we hebben een wandeling gemaakt door het centrum van Reykjavik. Het duurt nog 57 dagen tot kerst maar de kerstsfeer duikt hier overal al op. De sfeervolle en kleurrijke winkels met allerlei kerstspullen zijn onwijs leuk om te bezoeken! Onze wandeling vervolgde zich langs concert- en congrescentrum Harpa, een groot, machtig en toch ook vrolijk gebouw wat zeker een bezoek waard is. Met het bekende ‘viking schip’ moesten we natuurlijk ook even op de foto. We zijn op de Laugavegur verschillende typisch IJslandse winkels ingedoken, van lokale producten tot vintage, in Reykjavik kun je alles vinden. Het maakt niet uit waar je in de stad loopt overal kom je indrukwekkende kunstwerken en street art tegen. We hebben deze dag afgesloten met een (zoals je op de foto’s kunt zien) smakelijk diner in restaurant Uno. We kijken uit naar morgen en houden jullie op de hoogte!  

Dag 2, zondag 30 oktober.

Aangezien morgen onze groepsreis begint hebben we vandaag nog rustig van Reykjavik genoten. Na het concert- en congrescentrum Harpa gister van buiten te hebben gezien, hebben we dit vandaag van de binnenkant bekeken. Door de bijzondere architectuur is het gebouw van binnen nog mooier dan van buiten. De ochtend ging snel voorbij en na de lunch werden we om 13:00 uur alweer opgehaald voor onze excursie. Omdat onze walvisexcursie was geannuleerd vanwege de weersomstandigheden zijn we gaan paardrijden. Na een korte kennismaking met de paarden gingen we op pad door de lavavelden van Hafnarfjörður. Ondanks de wind en regen was het een onwijs leuke tocht door een prachtige omgeving! We hebben deze laatste dag in Reykjavik afgesloten met een heerlijk diner bij de Fish Company. Mocht je in Reykjavik zijn dan is dit zeker een aanrader! Morgen gaan we met de groepsreis naar west-IJsland, benieuwd naar ons verhaal hierover? Houd dan onze Facebookpagina in de gaten!  

Dag 3, maandag 31 oktober.

Om 09:00 uur was het zo ver, onze Noorderlicht Groepsreis ging eindelijk van start! Na een ontmoeting met onze gids Ragga stapten we de bus in en kregen we nog een kleine tour door Reykjavik. De oude haven, het huis Höfði en Perlan stonden in Reykjavik nog op het programma. Vanaf de 4e verdieping van Perlan kun je genieten van een prachtig uitzicht over zowel de stad als de luchthaven. Ben je in Reykjavik dan is dit zeker de moeite waard! Onze weg vervolgde zich naar West-IJsland. De eerste stop was bij het Settlement Center in Borgarnes waar we een (Nederlandse) audiotour hebben gedaan over de ontdekking van IJsland. Deze tour duurt ongeveer 30 minuten en is tevens interactief. Na een korte maar heerlijke lunch begonnen we met een klim naar de top van de 170 meter hoge Grábrók krater. Van de meer dan 500 treden waren er een aantal erg glad door de kou wat resulteerde in een langzame maar indrukwekkende klim naar boven. Eenmaal boven kun je de krater rondlopen en genieten van een geweldig uitzicht! Na een glibberige tocht naar beneden stapte iedereen ongedeerd de bus in en reden we verder naar onze volgende stop: de Hraunfossar en Barnafoss watervallen. Wat een krachtig en ijzige waterstroom! De laatste stop van vandaag was bij het hete bronnengebied Deildartunguhver waar onze gids en chauffeur eieren voor ons hebben gekookt in de hot spring. Kort voor vertrek werden we ook nog getrakteerd op een schitterende zonsondergang! Al met al was dit een zeer geslaagde dag met prachtig weer! We gaan nu opzoek naar het noorderlicht. Wens ons succes!  

Dag 4, dinsdag 1 november.

Om 01:00 uur werd er ineens op onze deur geklopt, ‘Northern lights!’. We zijn uit bed gesprongen, vol spanning trokken we warme kleding aan en binnen een paar minuten stonden we buiten naar de lucht te turen. Een witte waas was aan de hemel te zien. Helaas niet zo helder als we gehoopt hadden maar de eerste nacht hebben we het toch al gezien! Zo snel als het kwam zo snel was het ook weer vertrokken en zijn we voor een paar uurtjes weer teruggegaan naar bed. Na een heerlijk uitgebreid ontbijt in het hotel gingen we op weg naar Snæfellsnes. We maakten onderweg een korte stop bij de Eldborg krater voordat we in het vissersdorpje Stykkishólmur aankwamen. Per boot vertrokken we uit de haven voor een mooie tocht in de Breiðafjörður fjord. Met de boot kwamen we dichtbij de vele mooie eilandjes die hier te vinden zijn. Op het menu voor de lunch stond Viking Sushi, vers gevangen zeevruchten welke onderweg in zee gevangen werden. Wat een leuke en vooral ook lekkere ervaring!! Na de boottocht hebben de het dorp Stykkishólmur bekeken en zijn we naar Bjarnarhöfn gegaan. Hier werden we ‘getrakteerd’ op een stukje gefermenteerde haai met een glaasje Brennivín. Een bijzondere ervaring wat niet bij iedereen in de smaak viel ?. De laatste stop van vandaag was bij Grundarfjörður waar we zowel de Kirkjufell als de Kirkjufellsfoss mochten aanschouwen. Het weer was vandaag gelukkig goed en een indrukwekkende dag was het zeker! We hebben zojuist genoten van een diner in ons hotel en gaan nu onze spullen pakken want morgenochtend vertrekken we naar Zuid-IJsland!  

Dag 5, woensdag 2 november.

Na een goede nachtrust (geen noorderlicht) konden we na een uitgebreid ontbijt weer op pad. Onderweg naar Nationaal Park Þingvellir maakten we een korte stop bij de Álafoss wolfabriek. Hier kregen we een kijkje in het verwerken en maken van de typische IJslandse truien. Nationaal Park Þingvellir staat bekend om de kloof tussen de Noord-Amerikaanse en Euraziatische tektonische platen, waar we tevens een wandeling hebben gemaakt. Onderweg loop je langs de Öxarárfoss waterval. Wat veel mensen niet weten, is dat je deze waterval op twee verschillende plekken kunt bewonderen. Doorlopen naar de tweede locatie is zeker een aanrader en wat minder toeristisch. Vanaf het Nationaal Park reden we door naar Geysir. Waar we hebben genoten van vers brood wat gebakken is in de warme grond. Vervolgens hadden we vrije tijd om zelf de verschillende geisers bekijken, met als hoogtepunt de Strokkur. Deze geiser hebben we meermaals water de lucht in zien spuiten. Wat een prachtige ervaring! Vervolgens reden we door naar Gullfoss, de gouden waterval. In dit geval de koude waterval, wat was het er koud door de sterke wind! Dit is echter wel een erg mooie waterval, welke van zowel boven als beneden te bewonderen is. Onze laatste stop van vandaag was bij de paardenstal en kassen. Bij de paardenstal kregen we uitleg over het IJslandse paardenras en de verschillende gangen die ze kunnen. Er zijn 2 gangen die IJslandse paarden extra kunnen ten opzichte van veel andere paarden. De tölt is een soort draf, hierbij zit de ruiter een stuk stiller in het zadel, waardoor het zelfs mogelijk is met een vol glas bier te rijden. Daarnaast kunnen ze de telgang, waarbij de beide benen van één zijde en daarna die van de andere zijde gelijktijdig verplaatst worden. Erg bijzonder om te zien. In de kassen kregen we te horen hoe ze middels de thermische bronnen diverse soorten groenten kunnen kweken op IJsland. Hier konden we vers geteelde cherrytomaatjes proeven. Bij deze kassen is het ook mogelijk om te lunchen of dineren. Hierbij werken ze alleen met verse lokale producten. Zojuist zijn we aangekomen in het hotel waar we zometeen alweer kunnen aanschuiven bij het diner.  

Dag 6, donderdag 3 november.

Na een gezellige avond in de hotpot (helaas wederom zonder noorderlicht) zijn we vanmorgen vertrokken naar de zuidkust van IJsland. Onze eerste stop was bij de Seljalandsfoss waterval. Deze waterval is bekend door de bijzondere looproute, je kunt namelijk achterlangs lopen. Uiteraard hebben wij dit ook gedaan, echt droog zijn we hierbij niet gebleven ;-). Verderop is het Eyjafjallajökull Visitor Center. Hier hebben wij een indrukwekkende film bekeken over het uitbarsten van de Eyjafjallajökull vulkaan in 2010. Het is bijzonder om te zien hoe de IJslanders hiermee omgaan en hoe ze na een uitbarsting het leven weer oppakken. Na het bezoek aan dit bezoekerscentrum en een blik op de gletsjer waar de vulkaan onder ligt, reden we verder richting het zuiden. Onderweg naar de Skógafoss waterval konden we in de verte de Vestmannaeyjar zien (ookwel bekend als de Westmaneilanden). Na het bekijken van de Skógafoss waterval hebben we genoten van een lunch bij de dichtbijgelegen bistro. Hier vlakbij ligt tevens het Skógar Museum, wat ook zeker een bezoek waard is! Dit museum is onderverdeeld in 3 delen, Het eerste deel is het volksmuseum, waar je verschillende instrumenten vind die ze vroeger gebruikten om te leven, denk hierbij aan oude klederdracht, boten en benodigdheden waarmee ze gingen vissen. Het tweede deel is een openluchtmuseum, hierbij krijg je een indruk in wat voor huizen ze vroeger leefden en leerden. Tot slot is er het museum van transport, een reis door de tijd in vervoers- en communicatiemiddelen. Daarna reden we door naar onze accommodatie in de buurt van Kirkjubæjarklaustur. Onderweg maakten we nog onze laatste korte stop midden in een met mos begroeid lavaveld. Dit is slechts een klein deel van het gigantische lavaveld wat is ontstaan door de uitbarsting van de Laki vulkaan die duurde van 8 juni 1783 tot 7 februari 1784. Het is zo hobbelig en groen dat het op de foto bijna nep lijkt. Na geïnstalleerd te zijn op de kamer zijn we wezen dineren in het hotel. Iedereen zat rustig te genieten van hun maaltijd toen onze gids binnen kwam rennen, ‘i need to tell you, little northern lights outside!’ Binnen een paar tellen was het restaurant leeg en stond iedereen te kijken naar het kleine beetje groene licht aan de hemel. Het was van korte duur maar de voorspellingen worden steeds beter, dus hopelijk hebben we vannacht een mooie show!  

Dag 7, vrijdag 4 november.

Vandaag was veruit de mooiste dag die we tot nu toe hebben gehad! De zon scheen volop en er was geen wolk in de lucht. Tijdens onze reis naar het Jökulsárlón ijsbergenmeer kwam de zon prachtig op en hebben we een stop gemaakt bij de Svínafellsjökull gletsjertong. Dit is een uitloper van de grote Vatnajökull, zowel IJslands als Europa’s grootste gletsjer. Een korte lunch volgde waarna we aankwamen bij het ijsbergenmeer. We zijn naar het zwarte strand gelopen welke ookwel ‘Diamond beach’ genoemd wordt. Dit komt door de grote ijsblokken die op dit zwarte strand aanspoelen en prachtig glinsteren in de zon. Wat is dit prachtig! We hebben onze ogen uitgekeken! Vervolgens hebben we natuurlijk ook langs het meer zelf gelopen, een bijzondere ervaring en ook zeker een aanrader! Na een korte stop bij het turfkerkje van Hof kwamen we aan bij het Skaftafell Nationaal Park waar we een wandeling hebben gemaakt naar de Svartifoss waterval, deze is omgeven door kolommen van zwart basalt. Een stevige, stijle klim naar boven waar je wel even de tijd voor moet nemen, maar eenmaal aangekomen wordt je getrakteerd op een fenomenaal uitzicht over zowel de bergen, de gletsjers als de zee! De ondergaande zon maakte de dag zo goed als compleet!  

Dag 8, zaterdag 5 november.

Zoals jullie wellicht hebben gezien hebben we vannacht het noorderlicht gespot! Wat een bijzondere ervaring! De kleur en de vorm veranderde steeds wat het indrukwekkend maakt om te zien. We waren behoorlijk enthousiast en hebben hierdoor niet veel meer geslapen. Helaas was wel onze laatste dag aangebroken. De dag hier voor was het een prachtige dag die bijna niet overtroffen kon worden maar vandaag was eveneens super! Het weer was nog steeds goed en ondanks de iets langere afstand terug naar Reykjavík hebben we onderweg weer bijzondere stops gemaakt. We hebben het dorp Vík bekeken en daarna een wandeling gemaakt over het gitzwart strand Reynisdrangar. Hier vind je indrukwekkende 66 meter hoge basaltzuilen waarmee je echt even op de foto moet. Vanaf het strand kun je zowel de Mýrdalsjökull gletsjer als de Dyrhólaey rots zien liggen. Onze volgende stop was bij de in een grot verstopte Gljúfrabúi waterval, welke zich een stukje achter de Seljalandsfoss bevindt. Droog blijven is geen optie en de weg er naar toe (over de rotsen en door de waterstroom van de waterval) is geweldig! Binnen in de grot sta je ineens gelijk naast de waterval en kijk je werkelijk je ogen uit! In de middag kwamen we aan in Reykjavík en hebben we wat tijd gehad om de stad nog eens te bekijken. Aan het einde van de middag gingen we weer met de groep op pad richting de Blue Lagoon. Omdat het al donker was is het best een bijzondere ervaring om zo buiten te zwemmen. We hebben genoten van een silicamasker en lijken nu 10 jaar jonger. Als afsluiting van deze mooie reis hadden we een afscheidsdiner bij een hotel vlakbij waar we hebben genoten van lokale lekkernijen. Om middernacht waren we terug in het hotel, hadden we een paar uurtjes slaap en vertrokken we uiteindelijk (helaas) weer naar huis. We kijken terug op een mooie, gezellige, bijzondere en vooral indrukkwekkende reis!! We hopen dat jullie van onze reisverhalen hebben genoten, en als jullie vragen hebben dan kunnen jullie altijd contact met ons opnemen!
Geysir, geiser Strokkur
IJsland
De Golden Circle zelf rijden: onze reistips
In plaats van een excursie met een lokale touroperator, is het veel avontuurlijker om je eigen plan te trekken en de Golden Circle zelf te rijden. Daarbij heb je uitgebreid de gelegenheid om ergens langer te verblijven of om onderweg te stoppen bij andere bezienswaardigheden.
Ásbyrgi kloof
IJsland
De legende van de Ásbyrgi Canyon
Hier smelten de IJslandse cultuur en het unieke natuurschoon naadloos samen. Hoewel de realiteit de legende van de Ásbyrgi Canyon reeds heeft achterhaald, is deze nog altijd prachtig.
Dynjandi waterval
IJsland
Dynjandi waterval Fjallfoss waterval

De Dynjandi waterval is zeker de meest spectaculaire waterval van de Westfjorden. In feite bestaat het geheel uit een reeks watervallen, zeven om precies te zijn, die tezamen een hoogte hebben van 100 meter.

Boeken bij Creating Stories?

Onze specialisten staan voor je klaar
icon-customerserivce Created with Sketch.

Altijd persoonlijk contact met een specialist

Om een uniek reisverhaal te kunnen samenstellen die perfect aansluit op jouw wensen is persoonlijk contact met een van onze reisspecialisten vanzelfsprekend. Op afspraak, telefonisch en per mail staan onze specialisten voor je klaar.

Group 3 Created with Sketch.

Hét reisbureau voor jouw vakantie op maat

Wil je een reis aanpassen, zelf je reis samenstellen of een bijzondere excursie in je reis opnemen? Wij denken graag met je mee en stellen op basis van jouw wensen een vrijblijvende offerte op.

Icon plane

Niet gebonden aan vaste data

Bij Creating Stories ben je niet verbonden aan vaste vertrekdata. Wij regelen je vluchten, het vervoer, de accommodatie en eventuele activiteiten indien je flexibel bent betreffende je reisperiode, dan zoeken wij graag de meest gunstige tarieven en beschikbaarheid voor je uit. Dit geldt niet voor de groepsreizen, hierbij ben je wel gebonden aan vaste vertrekdata.

Onze klanten geven ons een 8.9

contact

Heb je een vraag? We helpen je graag verder

Persoonlijk contact

Creating Stories Manuel Rosdorff Specialisme: IJsland
+31(0)10 71 444 53
Wij zijn bereikbaar op ma t/m vrij 09.00 – 17.00. Bezoek alleen op afspraak ma t/m vrij 09.00 – 17.00. Liever mailen? info@creatingstories.nl

Veelgestelde vragen

Meer vragen
Op IJsland heb je te maken met tijdsverschil. Tijdens de zomertijd is het 2 uur vroeger dan in Nederland. In de wintertijd is het 1 uur vroeger dan in Nederland.
Elk seizoen in IJsland heeft iets moois te bieden. Zo heb je in de winter de mogelijkheid om het Noorderlicht te bewonderen. En kan je in de maanden juli tot en met begin september het binnenland gaan ontdekken.
Voor een reis naar IJsland heb je een geldig paspoort of een geldig identiteitskaart nodig. Voor IJsland heb je geen visum nodig.
Op IJsland betaal je met de IJslandse kroon.
IJsland is eigenlijk niet te vergelijken met andere landen. Grote delen van IJsland zijn nog ongerept. In IJsland krijg je te maken met een grote verscheidenheid aan indrukwekkende landschappen en natuurverschijnselen. Als reiziger in IJsland word je getrakteerd op sluimerende vulkanen, kokende modderpotjes, kilometerslange kraterijen, immense gletsjer, watervallen in alle soorten en mate, fraaie tafelbergen, steil uit zee oprijzende vogelkliffen en nog veel meer. Maar dat mag je zelf gaan ontdekken!
Op IJsland heb je te maken hebben met verschillende weersomstandigheden. Zo kan een stralende hemel in de zomer ineens omslaan in een hevige regenbui. Maar kan een regenachtige ochtend zo weer omslaan naar een mooie namiddag. De temperaturen in de zomer op IJsland liggen zo tussen de 5 en 20 graden met soms een uitschieter. In de winter liggen de temperaturen in het zuiden van IJsland rond het vriespunt, maar ook hier heb je te maken met uitschieters.

Browserupdate aangeraden

Je browser wordt niet meer ondersteund. Gebruik een van de onderdstaande browsers om de website optimaal te gebruiken

Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge