Aardbevingen op IJsland zijn aan de orde van de dag. Elke week zijn er zo’n 500 kleinere en grotere aardschokken. Aangezien de tektonische platen van het Amerikaanse en het Euraziatische continent hier uiteen drijven en IJsland exact op de breuklijn ligt, vindt hier continu seismische activiteit plaats.

IJsland ligt op het noordelijke deel van de Mid-Atlantische Rug, een unieke plek waar deze boven de zeespiegel uitkomt. Deze rug in de zeebodem loopt van vlakbij de Zuidpool, helemaal naar het noorden tot zo’n 300 kilometer ten zuiden van de Noordpool. Op IJsland heb je dus een uniek inkijkje in de geologie en zie je de plek waar de breuklijn ligt tussen de plaat waar Europa op ligt en die van het Noord-Amerikaanse continent. Je kunt dit met name heel mooi zien in Þingvellir Nationaal Park.

Uiteraard brengt de ligging van IJsland op deze breuklijn ook vulkanische activiteit met zich mee. Op de plaats waar de aardschollen zich uit elkaar bewegen, scheurt de aardkorst open en komt er lava naar boven.

TWEE SOORTEN AARDBEVINGEN OP IJSLAND

Grofweg zijn er twee soorten bevingen te onderscheiden. Enerzijds zijn er de aardbevingen die worden veroorzaakt door de spanning die vrijkomt bij het uiteen bewegen van de tektonische platen. Deze aardschokken zijn in de regel vrij hevig van aard.

Anderzijds zijn er de aardbevingen die ontstaan door de vulkanische activiteit in de bodem. De veranderingen in geothermische activiteit zorgen in de regel voor minder zware aardbevingen, maar kunnen bij verheviging een goede indicator vormen voor een vulkaan die op uitbarsten staat.

IJSLAND WORDT GROTER

Hoewel de meeste aardbevingen slechts klein zijn, is het natuurlijk afwachten tot het moment dat er een keer een ‘big one’ komt. Jaarlijks bewegen de tektonische platen ongeveer 2,5 centimeter uit elkaar. Dit betekent dat over een periode van een miljoen jaar IJsland 25 kilometer breder zal worden van oost naar west.

Op de website van de meteorologische dienst op IJsland vind je informatie over de meest recente aardbevingen op IJsland.

Hoewel het merendeel van de aardbevingen van lichte aard is (<3 op de schaal van Richter), zijn zwaardere aardbevingen geen uitzondering. In juni 2000 vonden er nog twee zware aardbevingen plaats, beide met een kracht van 6,6 op de schaal van Richter.

VULKANISCHE ACTIVITEIT OP IJSLAND

Het feit dat IJsland op de rand van twee aardschollen ligt, brengt veel vulkanische activiteit met zich mee. Het zijn natuurlijk niet alleen de grote vulkanen zoals de Katla en de Eyjafjallajökull die activiteit laten zien. Denk ook aan de geothermische gebieden met de actieve geisers die natuurlijk nooit hadden kunnen ontstaan op een plek waar nauwelijks seismische activiteit plaatsvindt.

Meer over vulkanische activiteit op IJsland